Adw. Aleksander Krysztofowicz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2007 r.

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2013 r., zastępca sekretarza ORA (2013-2016, 2016-2020), zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA (2010-2013).

Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przy ORA w Warszawie (2016-2020), członek Komisji ds. Informatyzacji przy ORA w Warszawie (2016-2020) i Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie (2016-2020).

Członek Zespołu ds. opracowania tez na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2018 r.