Adw. Maria Kozłowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 r.

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej w 2019 r.

Pełniła rolę starosty grupy i starosty roku oraz kolejno: sekretarza, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Samorządu Aplikantów. Organizowała i współorganizowała wszystkie wydarzenia na aplikacji adwokackiej.

Członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu przy ORA w Warszawie  oraz Sekcji Prawa i Postępowania Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz compliance.