Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2002 r.

Współzałożycielka Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia.

Działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Fundacji Onkologicznej Alivia, Federacji Pacjentów Polskich, Krajowemu Forum Chorób Rzadkich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Laureatka nagrody Prawnik Roku 2016 w kategorii spraw precedensowych rankingu Rzeczpospolitej oraz nagrody – Kryształowej Gwiazdy Krajowego Forum Chorób Rzadkich.

Laureatka konkursu Kobieta Adwokatury 2017. 

Członek inicjatywy #Wolnesądy i Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2019 r.