Adw. Michał Kibil

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2015 r.

Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2016-2020), wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ORA w Warszawie (2016-2020).

Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii. Przed jej otwarciem zdobywał doświadczenie w kancelariach indywidualnych, prowadził warszawski oddział kilkudziesięcioosobowej kancelarii. Był szefem jednej z praktyk w dwóch kancelariach
o zasięgu międzynarodowym. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu IT

oraz nowych technologii.

Jest specjalistą z zakresu HR, ochrony danych osobowych oraz zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Doradza oraz szkoli w kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Szkoli także aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.