Adw. Ryszard Kalisz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1986 r.

Ekspert w obradach „Okrągłego Stołu” (1989), zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współautor Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004-2005). poseł na Sejm IV, VI i VII kadencji (2001-2015) i obserwator w Parlamencie Europejskim (2003-2004).

Został odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2007 r., Złotym Krzyżem Zasługi,  i Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.