Adw. Stefan Jaworski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1995 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich oraz Komisji Doskonalenia Zawodowego.

W latach 1995–2003 zajmował się inwestycjami zagranicznymi w Polsce oraz sprawami sądowymi i arbitrażowymi w kraju i za granicą. Od 2003 r. zajmuje się sprawami sądowymi z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Koncentruje się na sprawach karnych gospodarczych i z zakresu obrotu instrumentami finansowymi.

Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w Wydawnictwie CH Beck dla prawników zdających egzamin na aplikację adwokacką, radcowską, sędziowską, notarialną i komorniczą.

W tym samym wydawnictwie prowadzi również zajęcia dla aplikantów i prawników z zakresu apelacji cywilnej przygotowując do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Prowadzi zajęcia z prawa karnego, procedury karnej i etyki wykonywania zawodu adwokata dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest egzaminatorem aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie na kolokwium z prawa karnego. Egzaminator na egzaminie adwokackim z zakresu prawa karnego.    

Autor podręczników praktycznych: „Apelacje Cywilne i Karne 69 wzorów z omówieniami”, „Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych”, „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian z 2019”. Publikował artykuły w „Monitorze Prawniczym” i „Rzeczpospolitej”.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 r.