Adw. Agnieszka Helsztyńska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego od 2021 r., sędzia Sądu Dyscyplinarnego (2013-2020).

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Znajduje czas na działalność pro publico bono w ramach której między innymi: reprezentuje przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, których dotykają represje za próby implementacji orzeczenia TSUE. Jest obrońcą protestujących przeciwko covidowym obostrzeniom gospodarczym.

Czynnie uczestniczy w zawiązanej podczas Tęczowej Nocy Obrońców 7 sierpnia 2020 r. oddolnej inicjatywie adwokackiej niesienia pomocy zatrzymanym osobom ze środowiska LGBTQ+ oraz protestującym w ramach Strajku Kobiet, a także reprezentuje mieszkańców Szklanego Domu, w którym zorganizowano przedstawienia „Dziady”, „Mefisto” oraz koncert Stanisława Sojki, co spotkało się z niezasadną reakcją władzy.

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 i 2016 r.