Adw. Bartosz Grohman

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2000 r.

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej  (od 2007 r.), zastępca sekretarza NRA (2013-2016).

Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich (od 2016 r.).

Zastępca członka ORA w Warszawie (2004-2007), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (2003-2004), przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2004-2007), kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2007-2010), członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA (2005-2008), członek Komisji Współpracy z Zagranicą NRA (2005-2008), członek Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury NRA (2005-2008).

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r.