Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

Jest adwokatką, Specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Od 2007 r. pracuje w Kancelarii Clifford Chance w Warszawie.

Od kwietnia 2016 r. pełni funkcję koordynatorki do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pomysłodawczynią i koordynatorką  projektu  „Tydzień Konstytucyjny”. W 2016 r. została nagrodzona tytułem prawnika pro bono.  Jest współautorką książki pt.: „Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce.”

Jest współtwórczynią Inicjatywy #WolneSądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, w ramach którego reprezentuje sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 r., po przekroczeniu 65. roku życia zostali bezprawnie przeniesieni w stan spoczynku oraz sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.