Adw. Ziemisław Gintowt

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1981 r. Od 2007 r. członek Naczelnej Rady Adwokackiej, aktualnie członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (w latach 2007-2013), wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2001-2007), wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i jej Prezydium.

Wieloletni wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich, egzaminator w Państwowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Mediator przy Centrum Mediacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 

Współtwórca III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego.

Wieloletni działacz Polskiego Związku Judo.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2009 r.