Adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adwokatka, doktor nauk prawnych, obrończyni w procesach karnych.

Od 2016 roku wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Warszawskiej Izby oraz członkini Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Adwokackiej i wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Współtwórczyni i przewodnicząca powstałego w 2014 r. Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W okresie sierpień – listopad 2016 r. p.o. Dziekana ORA w Warszawie. W latach 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016 pełniła funkcję Sędzi Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. W kadencji 2013-2016 decyzją sędziów została wybrana Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2009 roku wykładowczyni szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu. Egzaminatorka na kolokwiach z zakresu prawa karnego oraz państwowych egzaminach adwokackich z zakresu prawa karnego. Wielokrotna delegatka na Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Pomysłodawczyni corocznej nagrody AdwokatkiRoku, akcji #uczeńmistrz uświadamiającej wagę i istotę relacji aplikantów z patronami, szkolenia dla aplikantów adwokackich pt. ”Aplikant w poszukiwaniu pracy. Jak zdobyć pracę w renomowanej kancelarii adwokackiej”.

Autorka publikacji i opinii prawnych z zakresu procedury karnej i etyki zawodowej.

Członkini Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy, rady programowej Kongresu Kobiet oraz Fundacji WomeninLaw.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym.