Adw. Edmund Falandysz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2016 r.

Jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także doradcą w sprawach cywilnych wielu osób publicznych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę działalności, także o profilu międzynarodowym, w szczególności skuteczne egzekwowanie należności, ochronę danych osobowych oraz praw autorskich. Z wykształcenia jest prawnikiem i informatykiem. Absolwent Geneva High School Illinois, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.