Adw. dr Małgorzata Eysymontt

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

Zajmuje się przede wszystkim prawem rodzinnym, szeroko rozumianym prawem cywilnym oraz prawem Unii Europejskiej.

Od ponad 10 lat jest wykładowcą akademickim, prowadzącym zajęcia prawnicze w języku polskim i angielskim ze studentami różnych szczebli. Przygotowuje studentów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie, gdzie od 2020 r. pełni funkcję eksperta ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. 

Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie zdobywane na polskich uczelniach oraz European Education Center w Yangon w Republice Związku Mjanmy (Birma), a także w zakresie organizacji wyjazdów szkoleniowych do instytucji i organów Unii Europejskiej w Belgii i Luksemburgu oraz konferencji naukowych. 

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych, w tym autorką kompleksowej publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej pt.: „Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od koncepcji, przez narodziny, po nieustanną ewolucję”, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz współautorką komentarza (przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego) do Tomu III Kodeksu postępowania cywilnego pod red. nauk. dr Olgi Piaskowskiej (w druku).