Adw. Marita Dybowska-Dubois

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2003 r.

Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2013-2020), członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA (do 2011 r.). Mediator w Centrum Mediacji przy NRA, członkini Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości ORA.

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010 r., 2013 r. i 2016 r.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 r.