Adw. Jacek Dubois

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1990 r.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2000–2005), członek Komisji Sportu i Turystyki ORA (1989-1992).

Od 2012 r. członek Trybunału Stanu (w latach 2012–2015 zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu). Członek Rady Fundacji im. profesora Bronisława Geremka. Publicysta branżowych periodyków, tj. „Na wokandzie”, „Edukacja Prawnicza.”

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2016 r.