Adw. Marcjanna Dębska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2013 r. Prezes Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w kadencji 2016-2020 r.

Certyfikowany mediator zrzeszony w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i sekretarz Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich z zakresu etyki adwokackiej.