Adw. Rafał Dębowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2001 r. Funkcje pełnione w Naczelnej Radzie Adwokackiej: od 2010 r. członek NRA, a następnie sekretarz NRA (2013-2016 i 2016-2021), przewodniczący Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA, przewodniczący Komisji ds. prac parlamentarnych NRA, członek Komisji Etyki NRA.

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pełnił funkcje: członka ORA (2007-2010), członka Komisji Rewizyjnej ORA (2004-2007), zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r.