Adw. Lena Dąbrowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2010-2016), sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020).

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego gospodarczego w tym prawnokarnych aspektów prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej. 

Współtworzyła i prowadziła m.in. pilotażowy program socjoterapeutyczny dla osadzonych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

Aktywnie angażuje się w akcje społeczne związane z ochroną praw zwierząt, w szczególności ofiar przemocy i zwierząt porzuconych, jak również w pomoc osobom społecznie wykluczonym. Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 r.