Adw. Adam Swoboda

Wieloletni członek ORA w Poznaniu i wieloletni delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Wykładowca prawa cywilnego oraz administracyjnego. Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Poznaniu oraz przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów.