Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1999 r.

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2013 r., sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w latach 2014-2020, członkini Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Zaangażowana w prace samorządu od 2006 roku. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej w ramach szkoleń organizowanych przez ORA w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Od 2008 roku bierze udział w komisjach egzaminacyjnych, powoływanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, do przeprowadzenia kolokwiów i sprawdzianów w toku aplikacji adwokackiej. Juror w Konkursach Krasomówczych. W latach 2014-2016 przewodnicząca Komisji ds. Majątku Nieruchomego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2013-2020 była przewodniczącą szeregu komisji powoływanych ad hoc przez ORA w Warszawie. Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 i 2016 r.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2018 r.