Adw. dr Łukasz Chojniak

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie w latach 2013-2016, członek Komisji Etyki NRA 2016-2020.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce oraz podręcznika akademickiego do procedury karnej.

Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie.

Opiniował projekty ustaw w toku procesu legislacyjnego. Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych i karno-gospodarczych, a także postępowań o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.