Adw. Łukasz Brydak

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2006 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Prawa
Międzynarodowego. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Warszawie.
Absolwent seminarium „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”, zorganizowanego przez Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. Z Ośrodkiem Rady Europy współpracował jako wolontariusz. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, spadkowym, administracyjnym, a także w zakresie praw człowieka.