Adw. Krzysztof Boszko

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1989 r.

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej (2004-2007, 2007-2010, 2010-2013). Sekretarz NRA (2007-2013), zastępca sekretarza NRA (2004-2007), opiekun Komisji Socjalnej NRA (2005-2008).

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich oraz egzaminator w komisjach przeprowadzających egzaminy adwokackie. Stały arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2008 r.