Adw. Anna Maria Borkowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1983 r.

W latach 2008-2016 kierownik Szkolenia Aplikacji Adwokackiej. Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2008-2016). Zastępca członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2013-2014), członek ORA w Warszawie (2014-2016). Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020).

Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej. Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r.