Adw. Ewa Bojanowska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020), zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2011-2016).

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Prowadzi zajęcia z zakresu etyki i zasad wykonywania zawodu oraz prawa karnego i procedury karnej.

Pełni funkcję członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, uczestniczy w tworzeniu materiałów na sprawdziany i kolokwia.

Jest egzaminatorem aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie na sprawdzianach i kolokwiach z etyki i zasad wykonywania zawodu oraz prawa karnego i procedury karnej. Od 2017 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z zakresu prawa karnego. Specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych.      

Doświadczenie sędziowskie zdobywała m.in. jako arbiter Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki i członek Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.