Adw. Piotr Bednarek

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2013 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020), członek Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA (2016-2020), członek Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2020).

Jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie orzekał, wraz z pozostałymi członkami składu, w precedensowej sprawie, która zakończyła się skierowaniem pytań prejudycjalnych do TSUE. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Rodzinnego oraz wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Postępowania Cywilnego.