Adw. Jakub Bartosiak

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

W kadencji 2016-2020 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Praktyki Adwokackiej przy ORA, członek Komisji Etyki i Tajemnicy Zawodowej przy ORA.

Jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń pokazujących ludzką twarz adwokatury – Tydzień Konstytucyjny, Adwokaci na Granicy, Adwokaci na Woodstock’u /Festivalu Pol’and’Rock.

Brał udział w pierwszym adwokackim sztabie WOŚP w 2020 r.

Od 2014 roku współorganizuje spotkania dla adwokatów tuż po egzaminie, których celem jest przybliżenie praktycznych stron wejścia w zawód. W grudniu 2019 r. został wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara za konsekwentne zaangażowanie i wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.