Adw. Wojciech Bagiński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2016-2020 przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA i członek Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA.

W swojej dotychczasowej działalności samorządowej skupiał się na rozwoju sieci międzynarodowych partnerstw z Izbami z zagranicy oraz promocji adwokatury polskiej na świecie.

Jest współtwórcą i jednym z pomysłodawców utworzenia Sekcji Praktyków Prawa w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jest adwokatem z uprawnieniami w trzech Państwach – Polsce (od 2014), USA (Nowy Jork od 2009) oraz Anglii i Walii (od 2013).

Zajmuje się obsługą prawną podmiotów z elementem zagranicznym w Polsce oraz USA, a także rozwojem w Europie innowacyjnych modeli biznesowych opartych o daleko posuniętą odpowiedzialność społeczną, np.: ruch BCorp (Benefit corporation), którego jest ambasadorem w Polsce.