Adw. Paweł Wójcik

Ukończył studia prawnicze w Polsce, USA i Japonii. Jest laureatem nagrody im. Petera Sevareida dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne osiągnięcia w nauce.

W 2007 r. został wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2008 r. otrzymał tytuł „Master of Law” na Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii. W 2008 r. złożył egzamin adwokacki na stan Nowy Jork i zdał egzamin MPRE. 

W 2012 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Zawód adwokata w Polsce wykonuje od 2013 r.

Został powołany do Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na Przewodniczącego Zespołu ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2016-2020 pełnił obowiązki zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Obecnie prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych oraz prawa własności intelektualnej. Jest członkiem komisji egzaminacyjnych na II roku aplikacji adwokackiej w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej.

Należał do Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Opolu. Wspólnie z drużyną Orły Temidy zdobywał wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników.