Adw. Anna Ślęzak

W 1963 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1963-1965 odbyła aplikację sądową. W 1966 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich izby we Wrocławiu, a następnie, w tym samym roku, na listę aplikantów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Opolu. W 1970 r. wpisana na listę adwokatów opolskiej izby, w 1980 r. przeniosła siedzibę wykonywania zawodu do Wojewódzkiej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 1990 r. pracuje w indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 1986-1989 członek Komisji szkoleniowej, spraw socjalnych, doskonalenia zawodowego oraz ds. turystyki i sportu ORA we Wrocławiu. W latach 1989-1992 członek ORA  we Wrocławiu – praca w referacie skarg. Od 2003 do 2007 członek Komisji Konkursowej na aplikację adwokacką. W latach 2003-2009 członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Członek Komisji do przeprowadzania kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich izby wrocławskiej. W latach 2001-2004 członek Komisji Rewizyjnej NRA. W latach 2004-2007 wiceprzewodnicząca Wyższej Komisji Rewizyjnej NRA. W kadencjach 2007-2010 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, a 2010-2013 członek NRA. W latach 2013-2016 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; w latach 2016-2020 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i członek Zespołu Wizytatorów NRA.

Wieloletni wykładowca aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek komitetu Organizacyjnego Izbowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Członek Komisji  Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego. W 2013 r. została powołana na zastępcę kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Wielokrotnie wybierana na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2005 r. uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a w 2008 r. uhonorowana przez Prezydenta RP „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.