Adw. Leszek Rojek

W latach 1983-1986 odbył aplikację administracyjną. W 1989 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę aplikantów adwokackich w okręgu izby wrocławskiej w 1990 r. Po ukończeniu czteroletniej aplikacji i zdaniu egzaminu adwokackiego, w 1995 r. wpisany na listę adwokatów izby wrocławskiej. Wykonuje zawód w kancelarii indywidualnej od 1995 r.

Od 1996 r. pełni stałe, nieodpłatne dyżury prawne w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Od 1999 r. wykłada prawo rodzinne w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W latach 1998-2001 zastępca rzecznika dyscyplinarnego izby wrocławskiej; w latach 2001-2004 sekretarz ORA we Wrocławiu. Od 2002 r. wykładowca z zakresu prawa pracy oraz zasad etyki adwokackiej i godności zawodu dla aplikantów adwokackich; wieloletni członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia sprawdzianu, kolokwium i egzaminu adwokackiego. W 2020 r. członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Od wielu lat pełni obowiązki patrona. W 2004 r. członek zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego ORA we Wrocławiu; w 2005 r. członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia Adwokatury Dolnośląskiej. W latach 2013-2018 sekretarz ORA we Wrocławiu; od 2018 r. wicedziekan. W 2020 r. wybrany na wicedziekana ORA we Wrocławiu.

Uczestnik Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich „Pro bono”. Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym .”