Adw. Piotr Migaj

W 1986 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową, ukończoną egzaminem sędziowskim w 1988 r. a następnie aplikację adwokacką ukończoną w 1992 r. W 1993 r. został wpisany  na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i wykonuje zawód w indywidualnej kancelarii we Wrocławiu.

W latach 2001-2004 pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2004 r. do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2004-2010 oraz 2013-2016 skarbnik ORA we Wrocławiu.

Był egzaminatorem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu oraz Komisji Egzaminacyjnej II stopnia. Wielokrotny członek Komisji powołanej do przeprowadzenia kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Patron wielu aplikantów i wykładowca szkoleniowy aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W 2008 r. został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.