Adw. dr Andrzej Malicki

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.  W latach 1973-1975 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W latach 1977-1980 odbył aplikację adwokacką w izbie wrocławskiej. Zawód adwokata wykonuje od 1980 r.

W latach 1973-1982 nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i rodzinnego. Szczególnie zainteresowany tematyką prawa medycznego.

W latach 1988-2001 pełnił funkcję kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego. Jest wykładowcą Szkolenia Aplikantów Adwokackich i wieloletnim egzaminatorem. W latach 2001-2004 był wicedziekanem ORA we Wrocławiu. Był członkiem komisji Naczelnej Rady Adwokackiej: Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Działalności Publicznej Adwokatury oraz przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów; członkiem Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Prawo o Adwokaturze, członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także przez wiele lat członkiem ORA we Wrocławiu. Od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję dziekana ORA we Wrocławiu. Obecnie jest członkiem NRA w drugiej kadencji oraz aktywnie opiniującym i wiceprzewodniczącym w Komisji Etyki NRA. Jest także wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich w Izbie Wałbrzyskiej.

Wykłada prawo medyczne na Podyplomowym Studium Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia w Uniwersytecie SWPS z przedmiotu: zagadnienia praktyczne wymiaru sprawiedliwości w Polsce; prowadzi zajęcia podczas szkolenia lekarzy w Dolnośląskiej Izbie Lekarzy. W 2011 r. został powołany na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i nadal pełni tę funkcję. Od 2005 r. wykłada prawo sportowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

W 2019 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk prawnych.

Jest współautorem scenariusza filmu Wiesława Saniewskiego pt. „Bezmiar Sprawiedliwości”, organizator koncertów bożonarodzeniowych we Wrocławiu, współpracuje z Katolickim Radiem Rodzina. Były Prezes Towarzystwa Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA” Wrocław, licencjonowany spiker zawodów żużlowych. Jachtowy sternik morski, instruktor i pasjonat żeglarstwa.