Adw. Wojmira Lewicka

W 1969 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1972 r, a następnie aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim w 1976 r. W 1976 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Wrocławskiej i od tego czasu wykonuje zawód adwokata, początkowo w Zespole Adwokackim nr 1 we Wrocławiu, a następnie od 1991 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

W 1983 r. została powołana na członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich; w 1986 r. na członka Komisji Doskonalenia Zawodowego. W latach 1996-2001 pełniła funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Wielokrotny członek Komisji Konkursu na aplikację adwokacką i Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz patronka i wykładowca aplikantów adwokackich izby wrocławskiej.

Wielokrotnie wybierana na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2001 r. została uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a w 2008 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.