Adw. Ewa Kubica-Miłek

W 1978 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1978 r. rozpoczęła aplikację sądową zakończoną egzaminem w 1980 r. i w tym samym roku została wpisana na listę aplikantów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Po zdanym egzaminie adwokackim w 1983 r. została wpisana na listę adwokatów wrocławskiej izby i rozpoczęła wykonywanie zawodu w Zespole Adwokackim nr 4 we Wrocławiu. Od 1993 r. wykonuje zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W 1983 r. została powołana na członka kasy zapomogowo-pożyczkowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2004-2007 sędzia sądu dyscyplinarnego. Od 2001 do 2013 wizytator ORA we Wrocławiu. Od 1983 r. współpracuje z ORA w zakresie prac dotyczących organizacji konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Współorganizator balów prawnika i adwokata. Od 2007 r. przewodnicząca Komisji Kultury i Rady Klubu Adwokata. W latach 2007-2013 zastępca członka ORA we Wrocławiu, zastępca kierownika Referatu Skarg. Od 2013 r. członek ORA we Wrocławiu, członek referatu skarg i wniosków. W latach 2013-2020 przewodnicząca Zespołu Wizytatorów. W 2014 r. została powołana na członka Komisji ds. Socjalno-Bytowych, a w 2020 r. na członka Komisji Spraw Socjalnych ORA we Wrocławiu.

Wielokrotnie wybierana na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2011 r. uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.