Adw. Wojciech Krzysztoporski

W 1970 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1970-1972 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ukończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1973-1977 odbywał aplikację adwokacką, ukończoną egzaminem adwokackim. Początkowo wykonywał zawód w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu w Zespole Adwokackim nr 2 w Świdnicy, a od 1980 r. w Zespole Adwokackim nr 5 we Wrocławiu. Od 1993 r. wykonuje zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. 

W latach 1986-1989 był członkiem Komisji ds. Turystyki i Sportu ORA we Wrocławiu; w latach 1989-1995 był członkiem ORA we Wrocławiu, pełniąc funkcję wicedziekana ORA. W latach 1995-2001 pełnił funkcję dziekana ORA we Wrocławiu. W latach 2001-2004 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki. W latach 2004-2007 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2007-2010 był wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2004 r. do chwili obecnej delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2001 r. uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.