Adw. Edward Gorzelańczyk

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawód adwokata wykonuje od 1985 r.; od 1993 r. w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

Członek ORA we Wrocławiu w latach 1997-2016, w kadencji od 2004 r. do 2007 r. był  wicedziekanem ORA we Wrocławiu sprawującym jednocześnie funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego,  w kolejnej kadencji w latach 2007-2010 był wicedziekanem ORA we Wrocławiu. W latach 2010-2016 był Rzecznikiem Dyscyplinarnym ORA we Wrocławiu, a następnie po zmianach ustawowych, funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu wykonywał w kadencji 2016-2019. W 2020 r. został ponownie wybrany na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu. 

Wielokrotnie wybierany na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2004 r. został uhonorowany odznaką  „Adwokatura Zasłużonym”.