Adw. Anna Atanasow

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

Od 2016 roku członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W kadencji 2016-2020 przewodnicząca Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej przy ORA, przewodnicząca Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy ORA, Członkini Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA, członkini Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy ORA, członkini Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA.

Delegatka na KZA w 2016 r.

Zaangażowana w wiele inicjatyw samorządowych, m.in. w prace powstałego Zespołu ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono przy ORA w Warszawie i Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zespołu sekcji tematycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Była współprzewodnicząca Sekcji Prawa Nieruchomości i współtwórczyni Sekcji Prawa Mody, aktywny członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA.

Jest współautorką Pakietu Informacyjnego dla Adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie zawierającego podstawowe informacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata. Przeprowadziła dwa spotkania informacyjne dedykowane w szczególności młodym adwokatom. Prowadzi szkolenia, jest autorem publikacji prasowych, wspiera innych w programach mentoringowych Fundacji Woman in Law oraz Global Mentoring Walk.