Adw. Maciej Eisermann

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując w 1988 r. tytuł magistra administracji, a następnie w 1990 r. tytuł magistra prawa.

W latach 1992-1994 odbywał aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 1997 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich ORA we Wrocławiu, a w 1999 r. wpisany na listę adwokatów tejże Izby. W 2000 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

W 2004 r. został wybrany na zastępcę członka ORA we Wrocławiu. W latach 2007-2010 członek ORA oraz członek Referatu Skarg i Wniosków. W latach 2013-2016 członek ORA we Wrocławiu oraz przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Integracji Środowiskowej. Od 2016 r. do chwili obecnej członek ORA we Wrocławiu, zastępca sekretarza Rady. W 2020 r. został powołany na przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA we Wrocławiu oraz członka Referatu Osobowego ORA.

Członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Izby Wrocławskiej.

Komandor wielu edycji regat żeglarskich o puchar Dziekana ORA we Wrocławiu, inicjator i organizator Adwokackich Mistrzostw strzeleckich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Czynny zawodnik Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” we Wrocławiu, instruktor strzelectwa sportowego, bojowego i praktycznego, sędzia strzelectwa sportowego III kl, żeglarz w stopniu kapitana jachtowego i kapitana motorowodnego.

Odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej srebrnym medalem ”Za zasługi dla obronności kraju” oraz złotym medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.