Adw. Jadwiga Banaszewska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową, zakończoną w 1980 r. egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 1985 r. początkowo w Zespole Adwokackim nr 4 we Wrocławiu, a następnie od 1993 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Od 1997 r. jest wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

W latach 1998-2020 członek Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Następnie w latach 2001-2004 członek Komisji Rewizyjnej. Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu. W 2010 r. została powołana na członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego Izbowego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich. Wieloletni wykładowca dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania poprawkowego kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich.

Aktywnie działa na rzecz adwokatury. Od 19 lat jest członkiem ORA we Wrocławiu. W latach 2007-2020 była przewodniczącą Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów przy ORA. Jest członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Była egzaminatorem Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu oraz Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Przez trzy kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Wyższej Komisji Rewizyjnej. Wielokrotnie była wybierana na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

W 2008 r. została uhonorowana odznaką  „Adwokatura Zasłużonym”. Laureatka konkursu Dolnośląscy Profesjonaliści Forbesa 2013.