Adw. Krzysztof Sokołowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Lubelskiej w 1999 r. Od 2006 r. wykonuje zawód w spółce partnerskiej adwokatów i radców prawnych. Od 2013 r. członek dwóch kadencji Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie. Od 2018 r. członek Komisji Finansów przy ORA w Lublinie. Od 2021 r. zastępca sekretarza ORA w Lublinie. Od 2019 r. członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.