Adw. Bartosz Przeciechowski

Aplikant adwokacki w latach 1999-2003, w tym czasie organizator ogólnopolskich szkoleń dla aplikantów adwokackich. W 2003 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie od 2010 r. Przewodniczący Komisji do spraw Wizerunku ORA w Lublinie od powołania tej komisji w 2015 r. W latach 2007-2010 członek Komisji Wykonywania Zawodu i Organizacji Adwokatury przy NRA, a w latach 2013-2016 członek Komisji Komunikacji Społecznej przy NRA. Wykładowca szkoleń i egzaminator aplikantów adwokackich. W latach 2016-2021 pełnił funkcję członka Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2021 r. wybrany na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Delegat Izby Lubelskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach 2007, 2010, 2013 i 2016, oraz na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010 r.

Członek zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, zrzeszającego m.in. adwokatów.

Współadministrator grupy dyskusyjnej #Adwokatura.Polska na portalu Facebook.