Adw. Krzysztof Oleszczuk

Absolwent Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację adwokacką w latach 2000-2004. W 2004 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. W latach 2007-2010 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. W kadencji 2010-2013 i następnie 2013-2016 pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej. Aktualnie, po ponownym wyborze w skład Okręgowej Rady Adwokackiej, wicedziekan Rady. W roku 2013, a następnie 2014-2015 członek Państwowej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego. W roku 2016 powołany na wiceprzewodniczącego tejże Komisji na kadencję 2016-2017. W latach 2013-2016 członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego. Wykładowca szkoleń z zakresu prawa cywilnego i postępowania administracyjnego, egzaminator aplikantów adwokackich.

Delegat Izby Lubelskiej na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2013 i 2016.

W 2016 r. wyróżniony odznaką „Adwokatura zasłużonym”.