Adw. Stanisław Estreich

Absolwent Wydziału Prawa UMCS. W latach 1973-1976 odbył aplikację prokuratorską, a w latach 1977-1980 aplikację adwokacką. Od 1980 r. był adwokatem w zespole adwokackim, a następnie w indywidualnej kancelarii. W latach 1983-1986 i 1989-1992 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie; 1985-1989 członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego; 1986-1989 członkiem Komisji ORA ds. sportu i turystyki; przez dwie kadencje w latach 1992-1995 i 1995-1998 rzecznikiem dyscyplinarnym ORA. W latach 1998-2001 pełnił funkcję wicedziekanem ORA, a w latach 2001-2004, 2004-2007, 2013-2016 i od 2016 r. do  2021 r. dziekan ORA w Lublinie. Od 1980 r. delegat na kolejnych Krajowych Zjazdach Adwokatury. W latach 1989-1992 i 2001-2004 członek Trybunału Stanu.

Od 2008 r. przez kolejne kadencje jest przewodniczącym Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA.

W 2004 r. wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.