Adw. Krystyna Drozd

Aplikację adwokacką odbyła po zakończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego. W 1989 r. wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Nieprzerwanie od 1992 r. delegat na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury. W latach 1992-1995 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie. Od roku 1995 (z przerwą w latach 2010-2013) do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie pełniąca funkcje: sekretarza, skarbnika, czterokrotnie kierownika szkolenia aplikantów adwokackich łącząc ją trzykrotnie z funkcją wicedziekana ORA – funkcję tę pełni aktualnie. Od wielu lat zaangażowana w szkolenie aplikantów adwokackich jako wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych.