Adw. Rafał Choroszyński

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studia filozoficzne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Obronił doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii. W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową, a w latach 1998-2001 aplikację adwokacką. Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.W latach 2001-2005 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie jako zastępca sekretarza. Od 2005 r. jest wykładowcą Studium Szkolenia Aplikantów ORA w Lublinie. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Delegat Izby Lubelskiej na X Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2010 r.