Adw. Beata Chadaj

Wpisana na listę adwokatów w 1985 r. i od tego czasu wykonuje praktykę adwokacką w Lublinie, początkowo w Zespole Adwokackim nr 2, a następnie w latach 1997-2003 w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od 2004 r. jest partnerem w spółce A. i B. Chadaj Spółka Partnerska Adwokatów.

W ramach działalności samorządowej w latach 1995-2010 była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie, przy czym w latach 2007-2010 pełniła funkcję zastępcy prezesa Sądu Dyscyplinarnego. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2010 r. została wybrana do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w którym orzekała w latach 2010-2013. W latach 2007-2010 była również członkiem Komisji ds. szkolenia aplikantów i doskonalenia zawodowego adwokatów oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego. Od kilkudziesięciu lat jest wykładowcą i prowadzi szkolenia dla aplikantów.

W 2010 r. uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.