Adw. Lesław Maciej Bindas

W latach 1971-1975 studiował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Następnie w latach 1975-1977 odbywał aplikację sądową, a w latach 1978-1981 aplikację adwokacką. W 1981 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokacką Izby Adwokackiej w Lublinie.

Od 1981 r. członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Lublinie. W latach 1986-1993 kierownik ww. Zespołu. W 1986 r. wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, której członkiem pozostaje do dziś. Jest to jego jedenasta kadencja. W tym czasie przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza ORA, następnie przez dwie kadencje funkcję skarbnika ORA, natomiast przez ostatnie trzy kadencje był wicedziekanem ORA w Lublinie. Skarbnik ORA w kadencji 2016-2020 (zakończonej już w 2021 roku). Aktualnie członek ORA.

Od 1995 r. delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury. Nauczyciel i patron wielu roczników aplikantów adwokackich. Wieloletni członek komisji egzaminacyjnych.

W 2008 r. uhonorowany  odznaką ,,Adwokatura Zasłużonym”.

W latach 1968-1972 zawodnik – lekkoatleta w MKS AZS Siedlce i AZS Lublin. Uczestnik Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Warszawie w 1970 r. W dalszym ciągu czynny biegacz – uczestnik pięciu ostatnich Biegów Powstania Warszawskiego.