Adw. Małgorzata Banach

Absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. W 2004 r. wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, po odbyciu aplikacji adwokackiej. W latach 2007-2013 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie, w latach 2013-2016 wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego, od 2016 prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie. W 2016 r. i 2021 r.delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie. Wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich, członek komisji egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim.

W 2019 r. wyróżniona odznaką ,,Adwokatura Zasłużonym”.

Komandor Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej.