Adw. Piotr Ochwat

Zawód adwokata wykonuje od 1983 r., najpierw w Zespole Adwokackim (którego był kierownikiem), następnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Nowym Targu. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 1989 r. do chwili obecnej. Wicedziekan ORA w Krakowie w latach 2007-2010, 2013-2016, 2016-2020. Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury, poczynając od 1992 r., przewodniczył i uczestniczył w komisjach zjazdowych.

Przewodniczący Referatu Osobowego ORA w Krakowie. Przewodniczący Komisji Prawnej ORA w Krakowie we wcześniejszych kadencjach. Autor publikacji, w tym dotyczących spraw adwokatury, ukazujących się w Rzeczpospolitej, Palestrze, Nowym Prawie.